"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Betonstøbning i Skolegyde-krydset

Trafikken på kystvejsstrækningen er i denne tid udfordret af det store betonstøberi i krydset ved Skolegyde.

Arbejdet er del af de belægningsarbejder, der indgår i anlægsprojektet Urban Mediaspace Aarhus.

Formålet er at anlægge de store betonfelter, der skal udgøre de fremtidige kørebaner og visuelt binde byen sammen med vandet.

Et arbejde i flere etaper

Vores store udfordring er, at vi skal opretholde passage i krydset i hele anlægsfasen. Derfor er vi nødt til at udføre arbejdet i flere etaper. Det tager længere tid, men vi undgår at spærre helt af i området.

Vi støber i 5 etaper, og hver etape har en varighed på ca. 28 dage. Hertil kommer 2 - 5 dage efter hver etape, hvor vi arbejder med at omlægge trafikken inden næste etape.

Vi regner med at være færdige med at støbe de store betonfelter inden udgangen af 2014.

Vi beklager de gener, som arbejdet medfører.

Læs mere om den nye infrastuktur ved havnen