"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Prøveramning på Aarhus havn

I forbindelse med opførelsen af Multimediehuset laver Aarhus Kommune forsøg på de kommende piloteringsarbejder på Aarhus Havn. Forsøgene udføres for at kunne vælge den bedste piloteringsmetode. Ét af kriterierne er at begrænse gener i form af støj og rystelser.

Forsøgene finder sted uge 23-33 og omfatter ramning af jernbetonpæle, ramning af spunsjern og nedboring af jordankre. Den del af arbejdet, der kan forårsage støj og vibrationer, bliver udført på hverdage i dagtimerne.

Vibration og støj

Forsøgene gennemføres blandt andet for at sikre et vibrationsniveau, der ikke gør skader på naboejendomme. Under rammearbejdet vil entreprenøren løbende registrere niveau for støj og vibrationer for at sikre, at såvel støjniveau som vibrationsniveau overholder de fastsatte kriterier.

De egentlige anlægsarbejder i forbindelse med opførelse af Multimediehuset er planlagt til at begynde i 2011.

Se tidsplan for projektet