"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Skitse af Multimediehuset set fra syd

Tidsplan for projektet

Herunder kan du se den overordnede tidsplan for projektet.

2016

 • De sidste belægningsarbejder omkring letbanen afsluttes

2011-2015

 • Hovedprojektering
 • Udførelse
 • Borger- og brugerinddragelse
 • Udvikling af services og aktiviteter i Dokk1
 • Midten af 2014: Dokk1 står færdigt
 • Slutningen af 2015: Havnepladserne og Å-åbningen er færdige

2009-2010

 • Vinder af projektkonkurrence udvælges
 • Udvikling af arkitektur og funktioner
 • Projektering og bearbejdning af projektet
 • Enterpriseudbud
 • Borger- og brugerinddragelse

2008

 • Projektkonkurrence
 • Udbud efter forhandling
 • Videreudvikling af services og aktiviteter i Dokk1
 • Borger- og brugerinddragelse

2006-2007

 • Forberedelse af processen
 • Borger- og brugerinddragelse
 • Udarbejdelse af konkurrenceprogram
 • Udvikling af netværk og samarbejde

2005-2006

 • Udvikling af ideer og planlægning af processen
 • Fastlægning af værdigrundlag for projektet
 • Fastsættelse af rammen for konkurrence og udbud

Borger- og brugerinddragelse

I projektets forskellige faser er der løbende borger- og brugerinddragelse.

Læs mere om vores inddragelsesprocesser