"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Magic Mushrooms

Magic Mushrooms

Det internationalt anerkendte kunstnerpar Elmgreen & Dragset har med projektet Magic Mushrooms vundet den første, største og mest bygningsintegrerede af to udbudsrunder i forbindelse med kunstnerisk udsmykning af Dokk1.

Elmgreen & Dragset er til daglig bosat i Berlin og er blandt andet er kendt for værker i London, Rotterdam og Madrid.

En imaginær storby

Værket består af en model af en imaginær, eksotisk storby, der monteres på hovedet på undersiden af Rampen.

Storbyen er realistisk gengivet i skala 1:100 med en udstrækning på cirka 11x25 meter og en højde på op til 2,5 meter. I værket indgår også lyssætning af storbyen.

En udfordrende fantasiby

Elmgreen og Dragset udtaler om deres værk:

”Drømmen om en imaginær verden har eksisteret til alle tider. Byer, som ikke kan nås i fysisk forstand, men som kun kan begribes gennem vores forestillingsevne. Vores forslag til Dokk1 viser en arkitektur i arkitekturen - en fantasiby, der udfordrer den besøgendes perception og indbyder til at blive oplevet fra nye synsvinkler alt efter, hvor man vil befinde sig i bygningen.”

Illustrationer

Klik på billederne for at se dem i stort format.

Illustration af Magic Mushrooms

Illustration af Magic Mushrooms