"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Photos of Construction Activities

In this page we wil continuously publish photos from the construction site.

Click on the photos to see a larger version.

18 February 2014

Dokk1 - 18. februar 2014Dokk1 - 18. februar 2014Dokk1 - 18. februar 2014Dokk1 - 18. februar 2014Dokk1 - 18. februar 2014Dokk1 - 18. februar 2014Dokk1 - 18. februar 2014Dokk1 - 18. februar 2014Dokk1 - 18. februar 2014Dokk1 - 18. februar 2014Dokk1 - 18. februar 2014Dokk1 - 18. februar 2014Dokk1 - 18. februar 2014Dokk1 - 18. februar 2014Dokk1 - 18. februar 2014Dokk1 - 18. februar 2014

Topping-out ceremony 16 January 2014

Rejsegilde på DOKK1 16. januar 2014Rejsegilde på DOKK1 16. januar 2014Rejsegilde på DOKK1 16. januar 2014Rejsegilde på DOKK1 16. januar 2014Rejsegilde på DOKK1 16. januar 2014Rejsegilde på DOKK1 16. januar 2014Rejsegilde på DOKK1 16. januar 2014Rejsegilde på DOKK1 16. januar 2014Rejsegilde på DOKK1 16. januar 2014Rejsegilde på DOKK1 16. januar 2014Rejsegilde på DOKK1 16. januar 2014Rejsegilde på DOKK1 16. januar 2014Rejsegilde på DOKK1 16. januar 2014Rejsegilde på DOKK1 16. januar 2014Rejsegilde på DOKK1 16. januar 2014Rejsegilde på DOKK1 16. januar 2014Rejsegilde på DOKK1 16. januar 2014Rejsegilde på DOKK1 16. januar 2014Rejsegilde på DOKK1 16. januar 2014Rejsegilde på DOKK1 16. januar 2014Rejsegilde på DOKK1 16. januar 2014Rejsegilde på DOKK1 16. januar 2014Rejsegilde på DOKK1 16. januar 2014Rejsegilde på DOKK1 16. januar 2014Rejsegilde på DOKK1 16. januar 2014Rejsegilde på DOKK1 16. januar 2014Rejsegilde på DOKK1 16. januar 2014Rejsegilde på DOKK1 16. januar 2014Rejsegilde på DOKK1 16. januar 2014Rejsegilde på DOKK1 16. januar 2014

10 December 2013

Dokk1 - 10. december 2013Dokk1 - 10. december 2013Dokk1 - 10. december 2013Dokk1 - 10. december 2013Dokk1 - 10. december 2013Dokk1 - 10. december 2013Dokk1 - 10. december 2013Dokk1 - 10. december 2013Dokk1 - 10. december 2013Dokk1 - 10. december 2013Dokk1 - 10. december 2013Dokk1 - 10. december 2013Dokk1 - 10. december 2013Dokk1 - 10. december 2013Dokk1 - 10. december 2013Dokk1 - 10. december 2013Dokk1 - 10. december 2013Dokk1 - 10. december 2013Dokk1 - 10. december 2013Dokk1 - 10. december 2013Dokk1 - 10. december 2013Dokk1 - 10. december 2013Dokk1 - 10. december 2013Dokk1 - 10. december 2013Dokk1 - 10. december 2013Dokk1 - 10. december 2013Dokk1 - 10. december 2013Dokk1 - 10. december 2013Dokk1 - 10. december 2013Dokk1 - 10. december 2013

June 2013: Clearing of Aarhus RiverJuni 2013: Frilægning af Aarhus Å

June 2013: Installation of car elevator

Juni 2013: Montering af bilelevator

June 2013: Casting of stairwell core between levels 0 and 1

Juni 2013: Støbning af trappekerner mellem niveau 0 og 1

June 2013: Mounting floor above level 0

Juni 2013: Montering af dæk over niveau 0

February 2013: Mobile crane supplements the red tower cranes

Februar 2013: Mobilkran supplerer de røde tårnkraner

February 2013: Mounting shelves for the car park

Februar 2013: Montering af reoler til p-anlægget

February 2013: Cranes tower over the construction

Kranerne hæver sig over byggeriet

January 2013: Preparation for rearrangement of wires

Januar 2013: Klargøring til omlægning af ledninger

January 2013: Mounting of wall elements on level -1

Januar 2013: Montering af vægelementer på niveau -1

January 2013: Construction of locks and pumps starts

Januar 2013: Byggeriet af sluse- og pumpeanlægget begynder

December 2012: Demolition of Pier 1

December 2012: Nedbrydning af Pier 1

December 2012: Covering floor slab panels for protection against frost and snow

December 2012: Afdækning af dækelementer mod frost og sne

December 2012: Mounting wall elements in the basement

December 2012: Montering af vægelementer i kælderen

November 2012: Casting foundations for car elevator

November 2012: Støbning af fundamenter omkring den nordlige bilelevator

November 2012: Mounting metal sheathing

November 2012: Montering af rullearmering til at styrke betonlaget

November 2012: Steel sheet piling for new quay edge North of Dokk1

November 2012: Spunsjern til ny kajkant nord for Dokk1

October 2012: Casting foundations for car elevators

Oktober 2012: Støbning af fundamenter og grube for bilelevatorer

October 2012: Mounting of hollow core slab elements on basement floor

Oktober 2012: Montage af huldækelementer i kælderdæk

October 2012: Pile driving - final pile in the excavation

Oktober 2012: Pæleramning - sidste pæl i byggegruben