Vores entreprenør er desværre nødt til i en begrænset periode at lave vejarbejder uden for normal arbejdstid.

I vores to små film kan du se, hvordan det automatiske p-anlæg fungerer, når du afleverer og henter din bil. Du kommer med bilen ned i anlægget.

I uge 20 havde vi fået en særlig tilladelse af Banedanmark til at arbejde henover Grenå-banen. Af sikkerhedshensyn skulle vi udføre arbejdet om natten, hvor togene ikke kører.

Her kan du se vores nye luftfotos af byggepladsen. Billederne er taget i april 2013 en dag, hvor der var klart vejr over Aarhus.

Aarhus Kommune har efter et udbudsforløb indgået aftale med arkitektfirmaet SIGNAL om indretning af Dokk1.