"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Sikring af midtbyen mod oversvømmelser

I budgetforliget for 2011 har Aarhus Byråd vedtaget at finansiere en sikring af Aarhus Midtby mod oversvømmelser.

Aarhus er vokset op omkring en smal ådal, og midtbyen er følsom over for højere vandstande i åen og bugten. Med udsigt til klimaforandringer i form af voldsommere regnskyl og højere vandstande er der øget risiko for, at midtbyen kan blive oversvømmet.

Byrådet har tidligere besluttet, at der i forbindelse med anlægsprojektet Urban Mediaspace Aarhus skal ske en klimasikring af midtbyen, såfremt det var muligt at skaffe den fornødne finansiering. Dette er nu sket.

Af budgetforliget fremgår det, at pengene er fundet i form af afkast af fjernvarmeforsyningens fri egenkapital fra og med 2012, bidrag fra Århus Vand A/S samt et restbeløb fra frilægningen af Aarhus Å.

Læs mere om planerne for klimasikring

Sikring af midtbyen

På Aarhus Kommunes hjemmeside kan du læse mere om kommunens planer for sikring af midtbyen mod oversvømmelser.

Sikring af midtbyen (åbner nyt vindue)

Budgetforlig

På Aarhus kommunens hjemmeside kan du læse mere om budgetforliget for 2011.

Budgetforliget for 2011 (åbner nyt vindue)