"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Byggepladsen efteråret 2011

Byggeriet

Bygge- og anlægsarbejdet i projektet Urban Mediaspace Aarhus gik i gang juni 2011 og strækker sig frem til og med 2016.

Det er et kolossalt arbejde. Entreprenørerne har blandt andet lavet en såkaldt byggegrube, som er kælderen og fundamentet til Dokk1. Byggegruben er cirka 100 x 100 meter med en dybde på cirka 8 meter. Det svarer til 2 fodboldbaner i et 8 meter dybt hul.

Der er også banket 2.000 pæle i jorden med en længde på op til 36 meter. Det bliver til i alt cirka 35 kilometer pæle, der skal holde fundamentet for Dokk1.

Læs om byggeriets udvikling

Tidsplan

Dokk1 og p-anlægget er efter planen klar til brug i starten af 2015, havnepladserne bliver færdige i løbet af 2015, mens belægningsarbejderne omkring letbanen bliver afsluttet ved udgangen af 2016.

Se tidsplan for byggeriet