"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Byggeriets udvikling

Foråret 2014 - foråret 2015

Byggeriets fjerde fase løber fra foråret 2014 til foråret 2015.

I starten af 2014 er vi begyndt på den stålkonstruktion, der danner skelettet i husets karakteristiske tagskive. Når tagskiven i løbet af årets første måneder bliver beklædt med strækmetal, kan vi for alvor få et indtryk af, hvordan Dokk1 kommer til at syne i den nye bydel ved havnen.

Indvendige arbejder og indflytning

Vi mangler stadig en hel del indvendige arbejder i Dokk1, før vi er klar til åbning. Mange hundrede håndværkere vil i 2014 have deres gang i huset, travlt beskæftiget med lofter, gulve, installationer, malerarbejde – og mange andre opgaver.

Vi regner med at kunne sætte varme på huset i løbet af foråret, så de mange tons beton kan tørre ud, og vi kan begynde indflytningen af inventar til efteråret.

Det er også i efteråret, at vi starter på monteringen af det store solcelleanlæg på taget af Dokk1, der skal generere strøm til huset.

Efter planen slår vi dørene op og byder velkommen til Dokk1 i første halvår af 2015.

Tidsplan for byggeriet

Tidsplan for hele projektet

Øvrige byggeaktiviteter på havnen (åbner ny side)

P-anlæg

I starten af 2014 begynder vi på indkøringen af det automatiske p-anlæg. Først laver vi en lang række interne test, og til sommer bliver det så for alvor spændende, da vi her begynder at teste med biler.

I løbet af 2014 færdiggør vi desuden de såkaldte transfer-cabins – de elevatorer, som bilisten parkerer i, og som transporterer bilen ned i kælderen og op igen, når den bliver hentet.

Når anlægget åbner i 2015, bliver det Europas største og mest avancerede automatiske p-anlæg med plads til 1000.

Læs mere om det automatiske p-anlæg

Vejarbejder

I løbet af efteråret 2014 færdiggør vi vejarbejderne på kystvejsstrækningen og lægger nye belægninger langs husene på strækningen.

Læs mere om projektets vejarbejder

Gener af byggeriet

Også byggeriets fjerde fase vil medføre gener for naboer, erhvervsdrivende og trafikanter.

Det beklager vi, og vi gør, hvad vi kan for at minimere generne.

Læs mere om gener af byggeriet

Mere information

I pjecen "På vej mod åbningen" kan du læse mere om byggeprocessens fjerde fase.

På vej mod åbningen (pdf)