"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Tidsplan for byggeriet

Her kan du se den overordnede tidsplan for byggeriet.

Det er svært at sige nøjagtigt, hvornår de enkelte aktiviteter finder sted på byggepladsen, men vil du løbende kunne følge med i byggeriets udvikling her på hjemmesiden.

Forår 2015 - slutningen af 2016

 • Etablering af havnepladser
 • Færdiggørelse af belægningsarbejder omkring letbanen
 • Projektet er afsluttet ved udgangen af 2016

Forår 2014 - forår 2015

 • Færdiggørelse af vejarbejder
 • Frilægning af Aarhus Å
 • Etablering af slusebygværk
 • Belægninger under og omkring Dokk1
 • Færdiggørelse af indvendige arbejder i Dokk1
 • Nedbrydning af den resterende del af Pier 1
 • Etablering af nye kajkanter
 • Etablering af udendørs opholdsarealer
 • Etablering af havnepladser
 • Dokk1 bliver klar til brug i foråret 2015

Forår 2013 - forår 2014

 • Omlægning af kystvejsstrækningen
 • Omlægning af kabler og ledninger
 • Frilægning af Aarhus Å
 • Etablering af slusebygværk
 • Opførelse af råhuset til Dokk1
 • Opførelse af bastion og adgangstrapper
 • Belægninger under og omkring bygningen
 • Indvendige arbejder i bygningen
 • Montering af det automatiske p-anlæg
 • Etablering af nye kajkanter

Sommer 2012 - forår 2013

 • Omlægning af vejene omkring Europaplads
 • Omlægning af kabler og ledninger
 • Påbegyndelse af frilægning af Aarhus Å
 • Påbegyndelse af slusebygværk
 • Udgravning af byggegrube
 • Montering af jordankre
 • Nedbankning af pæle
 • Opførelse af kælder og råhus

Sommer 2011 - sommer 2012

 • Nedbrydning af gamle kajkanter, spidsen af Pier 1 og den gamle færgepier
 • Nedbankning af spuns og pæle
 • Udgravning af byggegrube
 • Montering af jordankre
 • Opfyldning af områderne, hvor de nye kajkanter ligger ude i havnebassinet
 • Etablering af bro fra Mindet til Dokk1