"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Gener af vejarbejder

Vi kan desværre ikke undgå, at vejarbejderne vil medføre gener for naboer, erhvervsdrivende og de trafikanter, der benytter vejene i området.

Det beklager vi, og vi gør, hvad vi kan for at begrænse generne.

Gener for naboer

Som nabo vil du kunne opleve gener i form af støj, vibrationer og spild fra de maskiner, som entreprenøren bruger i forbindelse med arbejdet.

Entreprenøren vil bestræbe sig på at anvende de metoder, som generer mindst muligt.

Entreprenøren skal sikre adgang til ejendommene langs de berørte veje. Det kan dog ikke helt undgås, at der vil ske kortvarige lokale lukninger af adgange. I disse tilfælde skal entreprenøren i god tid informere ejere og beboere om lukningens omfang, tidspunkt og varighed.

Gener for trafikanter

Vejarbejderne vil også give gener for de trafikanter, der plejer at færdes i området.

Arbejderne er del af en større omlægning af trafikken i midtbyen, og det vil tage tid, inden nye færdselsmønstre og trafikvaner falder på plads.

Som bilist skal du indstille dig på, at kystvejsstrækningen fremover kun vil være farbar med én vognbane i hver retning.

Omlægningen af Skolegyde har desuden konsekvenser for indkørslen til Bispetorv og Store Torv, og det kan blive nødvendigt med midlertidige ændringer af ensrettede gader i området.

Brug Ringgaden og Ringvejen

Vi anbefaler, at du kun kører ind i området, hvis du har et ærinde i midtbyen.

Hvis du i stedet plejer at køre ad kystvejsstrækningen på vej mellem nord og syd, foreslår vi, at du i stedet benytter dig af Ringgaden og Ringvejen.

Begge vejsystemer bliver forbedret og opgraderet til at kunne håndtere mere trafik.

Korridor for cyklister og fodgængere

Vi opretholder i hele perioden en korridor for cyklister og fodgængere mellem Åboulevarden og Skolegade, så der bliver mulighed for at passere området.