"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Ledningsarbejde

I forbindelse med vejarbejderne skal der flyttes og omlægges ledninger i undergrunden.

Der er ikke færre end 17 forskellige ledningsejere, som har kabler, vandledninger, varmeledninger og kloakledninger i området.

En del af dem benytter også lejligheden til at udskiftet gamle ledninger, når vejene alligevel er gravet op.

Hvis du oplever problemer med adgang til fx vand, strøm, tv-signal eller internettet, skal du kontakte din udbyder.