"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Gener af byggeriet

Vi kan desværre ikke undgå, at et byggeri af denne størrelse vil medføre gener for naboer, erhvervsdrivende og de trafikanter, der benytter vejene i området.

Det beklager vi, og vi gør, hvad vi kan for at minimere generne. Men det vil kunne ses, høres og mærkes, at vi arbejder.

Forår 2014 - forår 2015

Byggeriets fjerde fase strækker sig fra foråret 2014 til foråret 2015.

Vi er heldigvis nået så langt med byggeriet, at de værste gener er ved at være overstået.

Dog vil du som nabo til byggeriet kunne opleve støj og rystelser, når vi fjerner resten af Pier 1 og banker spunsjern ned til de nye kajkanter. Spunsjernene er dog ikke så lange som dem, vi brugte omkring Dokk1. Vi regner derfor med at kunne vibrere dem ned det meste af vejen. Det betyder færre slag, men til gengæld flere vibrationer.

Som nabo kan du også blive generet af arbejdet i forbindelse med, at vi lægger nye belægninger langs husfacaderne på kystvejsstrækningen.

Der vil desuden være en del støj, når vi afdækker det sidste stykke af åen.

I hele perioden foråret 2014 til foråret 2015 vil der fortsat være en hel del lastbilkørsel med byggematerialer til og fra byggepladsen.

Læs mere om byggeriets tredje fase

Gener af vejarbejde

I projektets fjerde fase færdiggør vi de vejarbejder, der indgår i projektet.

Vejarbejderne vil give gener for de trafikanter, der færdes i området. Vi anbefaler, at du kun kører ind i området, hvis du har et ærinde i midtbyen.

Læs mere om projektets vejarbejder