"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Borgeren som udgangspunkt

Borgernes individuelle og forskelligartede brug skal medvirke til at forme bygningen, indholdet og funktionerne. Hver borger kommer med sit unikke og personlige formål, der afspejles i husets tilgængelighed, tilbud og aktiviteter.

Borgeren er en kreativ aktør i den fortsatte udvikling af huset og aktiviteterne. Inddragelse og involvering af borgerne er essentielle elementer i denne udvikling. Børn og familier spiller en særlig rolle. I tæt dialog med børn, børns voksne og miljøer for børnekultur skal der skabes muligheder, der udfordrer og inspirerer til kreativitet og udvikling.

En foranderlighed, der reflekterer borgernes forskelligartede og skiftende behov, er vigtig. Derfor skal der være alsidige og fleksible læringsmiljøer og opholdssteder i bygningen.