"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Brobygger mellem borger, teknologi og viden

Dokk1 skal bygge bro mellem borgeren, medier og viden. Det skaber en fysisk og virtuel portal til aktuelle nyheder og til en mangfoldighed af videnskilder, der skal formidles, så de er tilgængelige for den enkelte.

Dokk1 vil skabe miljøer, hvor formidlere af viden og teknologi har direkte kontakt med borgerne i et samspil, hvor aktualitet, alsidighed og kvalitet er de afgørende krav til indholdet.

Med den nyeste informationsteknologi, en omfattende vifte af medier samt personlig og differentieret vejledning, får borgerne adgang til fremtiden, nutiden og kulturarven.