"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Bæredygtigt ikon for Aarhus

Dokk1 skal virkeliggøres gennem en åben og inspirerende arkitektur, der gør bygningen til et ikon for Aarhus som videnby. Det skal være en ambitiøs og udfordrende bygning, der forholder sig aktivt til sine omgivelser og brugere.

Bygningen skal have mennesket som målestok snarere end teknologien og være tilpasset almenmenneskelige behov for fantasi, tryghed, nysgerrighed og glæde. Den skal være bæredygtig og i såvel materialevalg som teknologi afspejle en grundlæggende respekt for miljøet og bevidsthed om ressource og energiforbrug. Med sin unikke beliggenhed skal den stå som en port mellem Aarhus og verden.

Bygningen skal samle de omliggende arealer og udgøre et attraktivt samlings- og værested for kommunens borgere og besøgende, børn og familier.

I indretningen skal foranderlighed og alsidighed være bærende principper, men ikke på bekostning af originalitet i arkitekturen. Bygningen skal derfor både indadtil og udadtil kunne ændre ansigt, så huset afspejler byens puls og tidernes skiften.