"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Mangfoldighed, samarbejde og netværk

Dokk1 skal indgå i lokale, nationale og internationale samarbejdsrelationer og netværk, der øger kvaliteten af aktiviteter og opgaveløsning. Sådanne relationer skaber en positiv synergieffekt såvel i bygningen som i aktiviteterne udenfor huset.

Dokk1 formidler således ikke blot eksisterende viden, men spiller selv en central rolle i den fortsatte udvikling af viden og kreativitet hos borgerne.

Dokk1 skal opfattes som et udfordrende og innovativt offentligt rum for borgere, institutioner og virksomheder og en attraktiv arbejdsplads for medarbejderne. Derfor er det nødvendigt at søge viden uden for egne rækker.

Ved at prioritere mangfoldighed og tværfaglighed bliver Dokk1 i stand til at udgøre et dynamisk og inspirerende udviklingsmiljø, der giver unikke muligheder for innovation. Et miljø, hvor borgerne mødes på tværs af alder, social og kulturel baggrund, og hvor professionelle mødes på tværs af fagligheder.