"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Oplevelser og kultur

Kultur, oplevelse og leg er en central del af Dokk1's profil. Det er væsentligt, at børn og voksne kan opleve, eksperimentere og lege med forskellige medie-, teknologi- og kulturformer. Borgerne får muligheder for at skabe selv – alene eller sammen med andre.

Iscenesættelse af oplevelser bliver en del af hverdagen. Både oplevelser, der udfordrer og engagerer, og oplevelser, der blot fascinerer eller giver lyst til stilfærdig refleksion.

Med mange rummeligheder og plads til forskellighed skaber bygningen muligheder for både individuelle og fælles kulturelle oplevelser. Bygningen skal være et intelligent hus, der understøtter borgernes brug af rummene, appellerer til alle sanser og giver anledning til forundring og overraskelse. I arkitektur og indretning skal huset inspirere børn og voksne til at udforske, skabe og opleve dets mange muligheder.