"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Livslang læring og fællesskab

Borgerne får et fysisk fristed for ideer og læring, hvor de udfordres og lærer. Et åbent og tilgængeligt miljø for alle, der giver unikke muligheder for dialog, oplevelse og refleksion.

Dokk1 skal spille en central rolle som demokratisk rum. Et inspirerende sted, der sikrer den enkelte borgers mulighed for et differentieret medievalg og adgang til viden, indflydelse og udvikling.

Det skal være et unikt sted for kulturelle og tværfaglige fællesskaber, der aktivt modvirker tendenser til social eksklusion i samfundet. Det skal være én af forudsætningerne for, at borgernes læring kan understøttes og bidrage til at udvikle Århus som videnby.