"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Fleksibel og professionel organisation

Dokk1 skal fortsat være fremtidsorienteret, grænsebrydende og blandt verdens bedste biblioteker.

Dokk1 skal være en opsøgende organisation, der også arbejder udenfor husets rammer som en aktiv samarbejdspartner for de eksisterende kultur-, uddannelses-, og erhvervsmiljøer i Aarhus.

Dokk1 vil desuden fungere som igangsætter af nye initiativer og vil inddrage borgere fra Aarhus og de omkringliggende byer i disse processer. Dokk1 skal fortsat udvikle sig i et aktivt samspil med omverdenen og opfange nye behov, mens de endnu er under udvikling.

Fleksibilitet kombineret med effektivitet og et konstant højt serviceniveau skal sikre adgang til differentieret og professionel vejledning for alle borgere.

Alle ansatte har et ansvar for at skabe gode rammer og muligheder for borgerne. Borgerne skal hver dag møde kompetente og engagerede medarbejdere. Den enkelte borgers og medarbejders viden og kompetencer skal være dynamiske elementer i en fleksibel organisation.