"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Energiforbrug

Vi har på en række områder arbejdet med at reducere energiforbruget i Urban Mediaspace Aarhus.

Dokk1 opføres som lavenergibygning klasse 2015

 • Bygningens kompakte form betyder, at vi kan reducere overfladearealet og dermed reducere varmetab.
 • Vi opnår naturlige skyggeeffekter ved etagernes størrelse og indbyrdes placering.
 • Når solen står lavt om vinteren, vil solstråling nå bygningens facader, mens vi i sommerperioden, hvor solen står højt, opnår en afskygning af de nederste etager.

Solcelleanlæg på taget af Dokk1

 • På taget planlægger vi et solcelleanlæg på cirka 3000 m2.
 • Vi har endnu ikke projekteret solcelleanlægget, da vi vil gøre det så sent som muligt for at sikre, at nyeste teknologi og erfaringer bliver implementeret. Vi starter projekteringen i februar 2013.

Anvendelse af havvandskøling

 • Vi bruger havvandskøling til at nedkøle Dokk1. Hermed reducerer vi energiforbruget til nedkøling væsentligt.
 • Vi bruger blandt andet havvandskøling i serverrummet og på bygningens niveau 3, hvor der er kølelofter.

Belysning

 • Både indendørs og udendørs har vi lagt vægt på så lavt energiforbrug som muligt. Blandt andet anvender vi LED-lys.
 • Vi bruger dagslysstyring i relevante dele af bygningen, så energiforbruget minimeres ved øget dagslysindfald.
 • I relevante dele af bygningen skal man aktivt tænde for kontakten, før der kommer lys.
 • I relevante dele af bygningen bliver lyset automatisk slukket efter en given indstillelig periode, hvor rummet/zonen ikke har været benyttet.

Automatisk P-anlæg

 • Mindre forbrug til ventilation.
 • Mindre forbrug til belysning.
 • Mindre brændstofforbrug til transport i anlægget.
 • Social bæredygtighed: Mindre hærværk på biler, større sikkerhedsfølelse for bilister, bedre tilgængelighed.

Minimering af energiforbrug i byggefasen

 • Vi stiller krav til alle entreprenører i projektet, at de følger en række retningslinjer med henblik på at gøre byggepladsen energirigtig.
 • Dele af udgifterne til byggestrøm ligger hos den enkelte entreprenør, der derved får et incitament til at minimere energiforbruget.
 • Udlejning af skurvogne til arbejderne sker på personniveau for at minimere areal og forbrug.