"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Indeklima

Vi har på en række områder arbejdet med at optimere indeklimaet for brugere og medarbejdere i Dokk1.

Akustik og lyd

 • Vi stiller store krav til efterklangstider i bygningen, så den lydmæssigt er behagelig at opholde sig i trods store rum.
 • Vi stiller store krav til lydisolering mellem rum og mellem etager for at minimere gener fra andre aktiviteter i bygningen.
 • Vi håndterer så vidt muligt akustiske udfordringer ved de fysiske rammer i bygningen. Herefter supplerer vi med inventar, der kan bidrage til rummenes samlede lydsbsorption.
 • Vi har teleslyngeanlæg adskillige steder i bygningen.

VVS, ventilation og køling

 • Vi har optimeret isoleringen i bygningen samt installationernes energimæssige ydeevne.
 • Vi har optimeret køleanlægget, så vi opnår den bedste energimæssige performance.
 • Vi har minimeret gener fra ovenlys.
 • Vi har sikret, at ventilation i områder med stor varierende personbelastning kan ske med variabel luftmængde  (VAV) afhængig af temperatur og C02.
 • Alle ventilationsanlæg er koblet op på bygningens CTS-system, så vi kan styre og regulere varme og ventilation i huset).
 • Vi genanvender udblæsningsluften i parkeringsanlægget, så den bidrager til at opvarme anlægget.
 • Vi sikrer, at vi nøje kan overvåge forbruget af vand og varme i bygningen.
 • Vi implementerer berøringsfrie amaturer i bygningen.

Lys og solafskærmning

 • Vi bruger facadeglas med meget lav varmetransmission.
 • Vi har valgt glastypen i  ovenlysene blandt andet ud fra energimæssige kriterier.
 • Vi har indvendig solafskærmning.
 • Vi bruger LED-belysning for at minimere energiforbruget.