"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Materialevalg

Vi har på en række områder arbejdet bæredygtige materialevalg i Urban Mediaspace Aarhus.

Dokk1

 • Vi bruger robuste materialer, så de kan holde længe.
 • Vi undgår brug af farlige stoffer.
 • Vi bruger materialer, som er genanvendelige – for eksempel beton, glas, træ og stål.
 • Vi har bruger primært materialer i Dokk1, der har en lukket overflade - for eksempel beton, stål, glas og aluminium. Det er en fordel blandt andet i forhold til støv og rengøring.
 • Vi sikrer, at de vigtigste materialer udvindes og produceres under arbejdsmiljømæssigt korrekte forhold.
 • Vi sikrer, at der ikke bliver anvendt PVC i Dokk1.
 • Vi anvender bly- og halogenfrie kabler.
 • Vi sikrer, at alle tekniske installationer nemt kan udskiftes med fremtidens tekniske installationer.

De nye havnepladser

 • Vi genbruger i videst muligt omfang eksisterende belægninger.
 • Vi genbruger i videst muligt omfang eksisterende bundopbygning.
 • Vi benytter lyse betonoverflader for at udnytte positiv effekt af refleksion af sollys.
 • Vi vælger belægninger efter parametre som længden af transportvejen, kontrolleret produktionsforhold, naturmaterialer, robuste materialer, minimum af vedligeholdelse.
 • Vi har stort fokus på materialers holdbarhed.
 • Af hensyn til holdbarheden har vi valgt granit på opholdsniveauerne, hvor der er nærkontakt med vandet.
 • Vi har valgt asfalt som kørebanebelægning for at minimere støj langs byfronten.

Beplantning

 • Vi har varieret valget af planter for at skabe bedst mulig mikroklima og tilgodese beboere langs byfronten.
 • Vi sørger for rodvenligt bærelag og åbne plantebede.
 • Der må ikke anvendes sprøjtemidler i driften.