"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Skitse af Multimediehuset set fra vandet

Politisk grundlag

I 2001 traf Aarhus Byråd en principbeslutning om at bygge et multimediehus, som blandt andet skal indeholde et nyt hovedbibliotek.

Projektkonkurrencen foregik i 2008, og da var projektet vokset til også at omfatte et nyt Borgerservicecenter, omlægning af infrastrukturen i området og afdækning af den sidste del af Aarhus Å.

Takket være bidrag fra fonden Realdania og Realdania Byg indeholder det fulde anlægsprojekt desuden nye havnepladser samt et automatisk p-anlæg, som bygges under det nye hovedbibliotek og Borgerservice.

På de underliggende sider kan du læse om de beslutninger, der ligger til grund for det, der er blevet det hidtil største anlægsprojekt i Aarhus Kommune - Urban Mediaspace Aarhus.