"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Politisk grundlag 2001-2003

10-årig investeringsplan i Aarhus 2003-2013: Investeringer i fremtiden

Der afsættes et rådighedsbeløb på netto kr. 355 mio. (2006-prisniveau) til opførelse af et Multimediehus. Herudover tillægges salgsværdien for det nuværende Hovedbibliotek samt den kapitaliserede værdi af udlejning af 3.000 m2.
Budgetforliget den 19. september 2003.
Investeringsplan (pdf)

Helhedsplan for de bynære havnemiljøer

Vedtaget af Aarhus Byråd den 24. september 2003.
Helhedsplan for de bynære havnearealer (pdf)

Aarhus Kommunes Erhvervshandlingsplan: Vækst i Aarhus III

Indeholder initiativ om etablering af et nyt Multimediehus i Aarhus inden 2008. Multimediehuset skal blandt andet indeholde et nyt Hovedbibliotek.
Vedtaget af Aarhus Byråd den 12. september 2001.
Erhvervshandlingsplan: Vækst i Aarhus III (pdf)