"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Politisk grundlag 2012

Navngivning af Multimediehuset

Indstilling til byrådet om proces for navngivning af Multimediehuset, som er en midlertidig arbejdstitel. Processen indebærer blandt andet en række offentlige borgerinddragelsesprocesser og afsluttes med, at en dommerkomité vælger det endelige navn for bygningen.

Vedtaget af Aarhus Byråd den 6. juni 2012.

Indstilling om navngivningsproces (pdf)

Urban Mediaspace Aarhus, status og bevilling 2012

Indstilling til byrådet om anlægsbevilling, indtægtsbevilling, afsætning af udgifts- og indtægtsrådighedsbeløb som følge af donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, fordeling af udgifts- og indtægtsrådighedsbeløb samt fortsat projektering og realisering af Urban Mediaspace Aarhus.

Vedtaget af Aarhus Byråd den 23. maj 2012.

Indstilling om status og anlægsbevilling (pdf)

Bilag 1 (pdf)

Bilag 2 (pdf)

Bilag 3 (pdf)