"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Politisk grundlag 2009-2010

Lokalplan 876. Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Aarhus

Indstilling til byrådet om vedtagelse af ”Lokalplan 876. Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Aarhus”, der blandt andet giver mulighed for at omlægge inderhavnen i Aarhus og opføre nyt Multimediehus.
Vedtaget af Aarhus Byråd den 27. oktober 2010.
Indstilling om endelig vedtagelse af lokalplan 876 (pdf)
Resumé af byrådets sagsbehandling (åbner nyt vindue)

Forlig om budget for 2011

Budgetforliget for 2011 indeholder blandt andet finansiering af sikring af Aarhus Midtby mod oversvømmelser. Højvandssikringen skal gennemføres i tilknytning til opførelsen af Multimediehuset.
Vedtaget af Aarhus Byråd den 7. oktober 2010.
Budgetforliget for 2011 (pdf)
Resumé af byrådets sagsbehandling (åbner nyt vindue)

Multimediehuset og Havnepladserne – drift, vedligehold og aktiviteter

Indstilling til byrådet om, at de forøgede drifts- og vedligeholdelsesudgifter til Multimediehuset og havnepladserne indgår i budgetforhandlingerne for 2011-2014.
Vedtaget af Aarhus Byråd den 8. september 2010.
Indstilling om drift, vedligehold og aktiviteter (pdf)
Resumé af byrådets sagsbehandling (åbner nyt vindue)

Multimediehus og havnebyrum - Status og anlægsbevilling for 2010-2011

Indstilling til byrådet om anlægsbevilling, indtægtsbevilling, fordeling af udgifts- og indtægtsrådighedsbeløb, opgradering af Multimediehuset til energiklasse 1 og klimatilpasning af Aarhus midtby.
Vedtaget af Aarhus Byråd den 10. marts 2010.
Indstilling om status og anlægsbevilling (pdf)
Resumé af byrådets sagsbehandling (åbner nyt vindue)

Projektvinder for ”Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Aarhus” samt aflæggelse af anlægsregnskab for den oprindelige Multimediehusbevilling

Indstilling til byrådet om godkendelse af projektvinder, fortsat udarbejdelse af udvidet dispositionsforslag, igangsættelse af lokalplansarbejde og godkendelse af anlægsregnskab.
Vedtaget af Aarhus Byråd den 27. maj 2009.
Indstilling om projektvinder og anlægsregnskab (pdf)
Resumé af byrådets sagsbehandling (åbner nyt vindue)