"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Politisk grundlag 2011

Konsekvenser af ibrugtagningen af Multimediehuset

Indstilling til byrådet om, at udgiftsposter som følge af ibrugtagning af Multimediehuset indgår i budgetforhandlingerne for 2012-2015.
Vedtaget af Aarhus Byråd den 8. juni 2011.
Indstilling om konsekvenser af ibrugtagningen af Multimediehuset (pdf)
Resumé af byrådets sagsbehandling (åbner nyt vindue)

Køb af arealer ved Toldkammeret og Pakhus 13

Behandlet af Aarhus Byråd den 25. maj 2011 på den lukkede dagsorden og vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 16. maj 2011.
Resumé af byrådets sagsbehandling (åbner nyt vindue)

Urban Mediaspace Aarhus – status og anlægsbevilling 2011

Indstilling til byrådet om anlægsbevilling, indtægtsbevilling, fordeling af udgifts- og indtægtsrådighedsbeløb samt fortsat projektering og realisering af Urban Mediaspace Aarhus.
Vedtaget af Aarhus Byråd den 9. februar 2011.
Indstilling om status og anlægsbevilling (pdf)
Resumé af byrådets sagsbehandling (åbner nyt vindue)