"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Politisk grundlag 2004-2005

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan for indsatsen på medie- og kommunikationsområdet i Aarhus Kommune 2006-2008
November 2005.
Strategi og handlingsplan (pdf)

Aarhus Kommunes Erhvervsplan: Viden til vækst

Erhvervshandleplanen for 2005-2009 anfører Multimediehus-projektet som en del af Aarhus Kommunes kommende styrkeposition på medieområdet i form af en medieklynge i Aarhus.
Vedtaget af Aarhus Byråd den 7. september 2005.
Erhvervshandlingsplan 2005-2009 (pdf)

Fremrykning af rådighedsbeløb fra 2012 og frigivelse af anlægsbeløb i perioden 2005 - 2008 til begyndende projektering af nyt Multimediehus

Indstilling til byrådet om fremrykning af rådighedsbeløb og frigivelse af anlægsbeløb til begyndende projektering af Multimediehuset.
Vedtaget af Aarhus Byråd den 1. juni 2005.
Indstilling om fremrykning af rådighedsbeløb og frigivelse af anlægsbeløb (pdf)

Kvalitetshåndbog for De Bynære Havnearealer - Tillæg nr. 58 til Kommuneplan 2001

De grundlæggende kvaliteter, bebyggelsesstrukturen og kommuneplanrammerne for De Bynære Havnearealer.
Vedtaget af Aarhus Byråd den 21. september 2005.
Kvalitetshåndbog for De Bynære Havnearealer (pdf)

Budgetforlig 2005-2008

September 2004.
Budgetforlig 2005-2008 (pdf)

Aarhusmodel for borgerinddragelse

Formulering af principper for, hvordan borgerinddragelse skal foregå i Aarhus Kommune.
Juni 2004.
Aarhusmodel for borgerinddragelse (pdf)