"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Politisk grundlag 2006-2008

Igangsætning af projektkonkurrence for Multimediehuset m.v. på Den Sydlige Bastion/Inderhavnen i Aarhus – Byens centrale byrum

Indstilling til byrådet om igangsætning af sidste fase af projektkonkurrencen, partnerskabsaftalen med Realdania, nedsættelse af bedømmelseskomité, ændring af den kommunale styregruppe, tidsplan, overflyttelse af anlægsbevilling, udlejning af 10.000 m2 og udstykning af pakreringsanlæg til Realea o.a.
Vedtaget af Aarhus Byråd den 26. marts 2008.
Indstilling om igangsætning af projektkonkurrence (pdf)
Resumé af byrådets sagsbehandling (åbner nyt vindue)

Multimediehuset – bygningsmæssig drift og vedligehold samt personale- og it-mæssige konsekvenser

Indstilling til Byrådet vedrørende bygningsmæssig drift og vedligehold samt personale- og it-mæssige konsekvenser. Beslutning om fornyet vurdering af de forventelige drifts- og vedligeholdelsesudgifter på Multimediehuset i forbindelse med budgetlægningen for 2010-2013.
Vedtaget af Aarhus Byråd den 15. august 2007.
Indstilling om drift og vedligehold af Multimediehuset (pdf)
Resumé af byrådets sagsbehandling (åbner nyt vindue)

Multimediehuset – status og valg af udbudsform, endelig placering, fastlæggelse af kerneværdier m.v.

Indstilling til byrådet om status på udbudsproces, herunder valg af udbudsform og projektkonkurrence, den endelige placering af Multimediehuset, fastlæggelse af kerneværdier, procesorganisering samt samarbejdsfora.
Vedtaget af Aarhus Byråd den 20. december 2007.
Indstilling om valg af udbudsform med mere (pdf)
Resumé af byrådets sagsbehandling (åbner nyt vindue)

Bemærkninger til budgetforlig for 2007-2010

Forligspartierne beslutter, at de i forbindelse med budgetlægningen for 2008-2011 vil sikre driftsbudgettet for Multimediehuset.
Vedtaget af Aarhus Byråd den 5. oktober 2006.
Bemærkninger til budgetforlig for 2007-2010 (pdf)