"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Crowdfunding og communities – medskabere og amatørfundraisere

Projektbeskrivelse

Projektet fokuserer på at gøre borgere til bidragsydere og dermed til kreative medskabere af bibliotekets kulturelle arrangementer.

Idégrundlaget hentes fra begrebet crowdfunding, hvor personer med en idé gennem en virtuel platform kan søge finansiering og opbakning fra andre brugere til at få idéen ført ud i livet.

Dermed eksperimenteres med modeller til at aktivere brugere som medskabere af bibliotekets tilbud, udvikling af nye økonomiske forretningsmodeller, samt med forståelsen af den nye rolle biblioteket påtager sig i at støtte op om brugerinitiativer.

Få mere information

http://projekter.bibliotekogmedier.dk/projekt/crowdfunding-og-communities-medskabere-og-amatorfundraisere

Projektorganisering

Herning Centralbibliotek varetager projektledelsen.

Projektet er støttet af Kulturstyrelsen.

Samarbejdspartnere i projektet

  • Aalborg Bibliotekerne
  • Hjørring Bibliotekerne
  • Aarhus Kommunes Biblioteker
  • InVio-netværket
  • Forskergruppen InDiMedia

Varighed

Juni 2012 – december 2013.

Kontakt

Biblioteksudvikler Lisbeth Overgaard Nielsen

loniel@aarhus.dk

Tlf. 89 40 92 86