"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Gamification – aktiverende kulturformidling

Gamification er anvendelse af spilteknikker til at motivere brugeradfærd og styrke oplevelsen af potentielt set enhver type formidling eller produkt.

Brugen af gamification er ikke afprøvet målrettet i biblioteksregi, derfor ønsker vi at udvikle og teste, hvordan teknikkerne kan anvendes ift. børn, unge og voksne.

Det er projektets tese, at forskellige målgrupper kræver forskellige formidlingsstilarter for aktivt at modtage og engagere sig i de services, oplevelser og information, bibliotekerne tilbyder.

Biblioteksgamification testes online, i det fysiske biblioteksrum og i det lokale byrum.

Læs mere om projektet

Projektorganisering

Aarhus Kommunes Biblioteker har rammeprojektledelsen. Der deltager en projektleder fra hvert af de involverede biblioteker.

Projektejer: Charlotte Stoltenberg

Rammeprojektleder: Lisbeth Overgaard Nielsen

Samarbejdspartnere i projektet:

  • Guldborgsund Bibliotek
  • Hjørring Bibliotek
  • Aarhus Kommunes Biblioteker
  • Stadsarkivet

Varighed

1. april 2013 – Oktober 2014.

Støtte

Projektet er støttet af Kulturstyrelsen.

Kontakt

Rammeprojektleder Lisbeth Overgaard Nielsen
loniel@aarhus.dk
Tlf. 89409286