"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Demokrateket

Demokrateket Aarhus

Baggrund

Hovedbiblioteket har haft særligt udviklingsfokus på biblioteket som rum for demokrati, mødested, fællesskaber og tilgængelighed siden 2008, hvor Demokrateket startede som projektmodning.

Der er indsamlet viden om hvad andre biblioteker gør i ind- og udland, og der er oprettet et netværk med Frederikshavn, Vejle og Odsherred biblioteker, som har aftalt fortsat at dele ideer og erfaringer.

Disse erfaringer skal nu implementeres i Hovedbiblioteket og de forskellige teams og grupper med henblik på at skabe aktiviteter og samarbejdsaftaler inden for området.

Projektets formål

Formålet med Demokrateket er at udvikle samarbejdsdreven innovation i kraft af nye netværk og partnerskaber med brugere, nøgleaktører og medier i og omkring Aarhus.

Projektet har især fokus på innovative mødeformer med et demokratisk perspektiv samt at udvikle demokratiunderstøttende aktiviteter og partnerskaber med henblik på realiseringen af indholdet i Dokk1.

Mere information om projektet

Demokrateket handler om at levendegøre samfundsmæssige udfordringer for borgerne og skabe fysiske og virtuelle fora, hvor borgerne kan medvirke til at skabe den politiske dagsorden.

I Demokratekets netværk kan aktører, hvad enten vi taler borgere eller biblioteksfolk, der arbejder med aktiviteter, der understøtter demokrati, debat og mangfoldighed, dele deres viden, søge samarbejdspartnere eller få inspiration.

Projektet løber i 2012.

Kontakt

Har du et forslag til en relevant aktivitet eller samarbejde, så kontakt os på loniel@aarhus.dk

Link til projektets netværksside: http://demokrateket.ning.com