"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Ud af boksen – Biblioteker i samarbejdsdreven innovation

Værktøjer til strategisk biblioteksudvikling

Bibliotekerne er under pres og har behov for at udvikle sig og manifestere sig. Partnerskaber og samarbejdsdreven innovation er en af metoderne til at sikre og udvikle bibliotekernes samfundsmæssige betydning.

Mange biblioteker samarbejder allerede nu med eksterne parter, men det er de færreste biblioteker, der har en strategisk og professionel tilgang til det at arbejde med partnerskaber. I stedet for at anse partnerskaber og eksternt samarbejde som en metode til kontinuerligt at opnå bibliotekets overordnede mål, bruges det eksterne samarbejde hyppigt som en ad hoc tilgang til at opfylde mindre og netop opståede behov.

Projektet ”Ud af boksenBiblioteker i samarbejdsdreven innovation” har indsamlet og bearbejdet viden om partnerskabsarbejde og samarbejdsdreven innovation. den baggrund har projektet arbejdet med, hvordan bibliotekerne kan professionalisere deres eksterne samarbejde, bibliotekerne kan manifestere og transformere deres rolle i bykulturen.

Byg partnerskaber

Under overskriften "Byg Partnerskabet" har projektet udviklet en guide, en værktøjskasse, et website med viden om og inspiration til partnerskabsarbejde samt filmen Better Together.

Byg partnerskaber stiller spørgsmål til og fremhæver væsentlige overvejelser om, hvordan biblioteket udarbejder partnerskabsstrategier, hvordan biblioteket klargøre sin organisation og om, hvad det kræver af biblioteket og af medarbejderne at arbejde i partnerskaber.

Byg partnerskaber identificerer også, hvad bibliotekerne og deres partnere kan ud af at indgå et samarbejde, hvordan de gensidigt kan berige og udvikle hinandens tilbud, forretning og organisation.

Sidst, men ikke mindst, stiller Byg partnerskaber en række værktøjer til rådighed. Værktøjerne kan bruges til det helt praktiske arbejde i og omkring partnerskabet. Der er f.eks. evalueringsredskaber, hjælp til planlægning af kommunikation og udarbejdelse af samarbejdsaftale og meget andet.

Om projektet

Udviklingsprojektet "Ud af boksen" løb fra 01.03.2010 - 30.06.2012.

Projektet blev gennemført i et projektpartnerskab mellem Borgerservice og Biblioteker Aarhus, Roskilde Bibliotekerne, Roskilde Universitet. Desuden samarbejdede projektet tæt med Det Informationsvidenskabelige Akademi og Dacapo A/S.

Projektet er støttet af Kulturstyrelsens Udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker.

Projektets materialer findes www.bygpartnerskaber.dk.

Beskrivelse af projektet (pdf)

Yderligere information

Rammeprojektleder Louise Overgaard, mlog@aarhus.dk

Udviklingskonsulent Stine Staunsager Larsen, stinesl@roskildebib.dk

Chef for Hovedbiblioteket Knud Schulz, ksc@aarhus.dk

Udviklingschef Roskilde Bibliotekerne Peter Høybye Greisen, peterhg@roskildebib.dk