"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Forvandlingsrum

Abstract:

Forvandlingsrums formål var kontinuerligt at udvikle et modelrum, der fungerede som fleksibel fysisk ramme for skiftende, interaktive delprojekter. Tilsammen udforskede delprojekterne mulighederne for nye formidlingsformer i det fysiske bibliotek og formidling af de fysiske og digitale medier i ny form. Forvandlingsrum varede fra 2004-2007.

Modelrummet er etableret i den forreste del af Hovedbiblioteket. Placeringen giver den optimale eksponering, idet rummet er det første brugerne møder i biblioteket. Det er samtidig et samlingspunkt for mange stier ud i resten af biblioteket.

Forvandlingsrum fungerede som rammeprojekt for en række halvårlige delprojekter over en 3-årig periode – i alt 5 delprojekter med hvert sit tematiske fokus:

 • litteraturRUMMET: havde fokus skønlitterær formidling (efteråret 2004)
 • NYHEDSrummet: havde fokus nyhedsformidling – både traditionelle nyhedsmedier og ny teknologi (forår 2005)
 • MUSIKrummet: havde fokus på formidling af musik – i lyd og billeder samt via interaktive medier (efterår/vinter 2005/2006)
 • Frirummet: var et interaktivt udstillingsrum, der satte forkus på begrebet frihed (forår/sommer 2006)
 • Torvet: et rum, der understøttede mødet mellem mennesker og gav inspiration og lyst til udfoldelse af samtale (efteråret 2006)

I hvert delprojekt videreudvikledes den læring de foregående delprojekterne afgav.

De fortløbende delprojekter udforskede og udviklede visionen om nye formidlingsformer i biblioteket. Overordnet lå fokus på konstellationen: rum/bruger/materiale. Hvordan sætter vi den biblioteksfaglige formidling ind i en helt ny fysisk ramme, som skaber interaktivitet med brugerne, brugerne imellem og i relationen mellem brugere og medier?

Projektet fik undersøgt, hvordan interaktive elementer, fleksible rumtyper og pervasive computing kan udnyttes og udvikles, så de understøtter fremtidens fysiske bibliotek og dets formidling. Samtidig undersøgte projektet hvordan biblioteket kan opbygge og udvikle nye samarbejdsformer mellem projektnetværk, utraditionelle samarbejdspartnere og brugergrupper i biblioteket.

Projektorganisering

Århus Kommunes Biblioteker, Hovedbiblioteket, stod for projektet. Projektet havde skiftende samarbejdspartnere i de forskellige delprojekter, bl.a.:

 • ISIS Katrinebjerg – Center for Interactive Spaces
 • InnovationLab
 • BlipSystems
 • Litteratursiden.dk
 • Aarhus Symfoniorkester
 • Århus Sinfonietta v. Hjarne Fessel
 • Fotoforeningen Snapshots
 • IntermediaART+Design v. Signe Klejs

Projektet blev støttet af:

Biblioteksstyrelsen

Kontakt

Knud Schulz, leder af Hovedbiblioteket
E-mail: ksc@aarhus.dk
Telefon: 8940 9201