"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Brug brugerne

Brug brugerne

Brugerdrevet innovation som udviklingskraft er et samarbejdsprojekt med Herning og Roskilde biblioteker.

Projektet er afsluttet, og resultatet kan findes på projekthjemmesiden brugbrugerne.dk

Se også Billeder og slides fra campen 24. april 2008

Hvad?


Vi skal have brugerne med i udviklingen af fremtidens biblioteker! Projektet sigter mod at sætte bibliotekerne i førertrøjen i denne udvikling og gøre brugerdreven innovation til en bærende udviklingskraft i de danske folkebiblioteker.

Det vil vi gøre ved at indsamle, afprøve, bearbejde og formidle metoder til brugerdreven innovation, så det er let tilgængeligt for målgruppen af biblioteker.

Hvorfor?


Fald i udlån og besøg på bibliotekerne, samt netbiblioteker og licenser, der ikke benyttes i det omfang, det kunne ønskes, har alt sammen bidraget til, at vi generelt i det danske biblioteksvæsen stiller spørgsmålet: Hvad er det for et bibliotekstilbud, brugerne vil have?

Det er ikke nok bare at spørge


Brugerne bliver ofte spurgt til råds i udviklingen af bibliotekerne. Svaret er, at de ønsker mere af det, vi allerede gør.

Svarene peger ikke på nye biblioteksservices, og det kan forklares ved, at bibliotekerne udfører brugerinddragelsen på en måde, så de kun fører til viden om brugernes opfattede behov og brugernes ofte traditionelle opfattelse af, hvad biblioteker er.

Udnyt brugernes kreativitet og kompetencer


For at udnytte brugernes kompetencer og kreativitet skal bibliotekerne blive bedre til at anvende nye metoder, og tilrettelægge udviklingsprocesser, hvor vi ikke bare spørger brugerne, hvad de vil have, men i stedet designer og udvikler sammen med brugerne.

Der er brug for metoder, der tager udgangspunkt i brugerne og deres faktiske og fremtidige behov snarere end deres opfattelse af det nuværende bibliotekstilbud.

Brugerdrevet innovation er nøglen
Brugerdrevet innovation er et område med mange nye og velkendte metoder til, at designe services og produkter, der er tilpasset brugernes behov.

Brugerdreven innovation kan derfor være svaret på, hvordan vi udvikler et tidssvarende og efterspurgt bibliotekstilbud. Dette projekt fører bibliotekerne på banen og lancerer redskaber til brugerdreven innovation, der er nye i biblioteksverdenen, men som også er tilpasset bibliotekernes behov.

Hvem er med i projektet?


Projektet er et samarbejde mellem Herning Bibliotekerne, Roskilde Bibliotekerne og Hovedbiblioteket i Århus.

Kontakt

Sidsel Bech-Petersen, sibp@aarhus.dk