"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Mobile Probes

Projektets formål

Mobile Probes var et eksplorativt udviklingsprojekt støttet af Erhvervs- og Byggestyrelsens program for Brugerdreven Innovation.

Projektets fandt sted 2008-2010 og formålet var at digitalisere 'Cultural Probes' metoden på en mobil platform og afprøve konceptet i en række virksomheder og institutioner.

Læs rapporten om et mobile probes-forløb på Hovedbiblioteket her.

Aktiviteter

Hovedbiblioteket deltog som casevirksomhed  med blandt andet følgende cases: 

1. Legende familier

I første fase var projektet forankret i projektet Legende familier i biblioteket. Legende familier i biblioteket’s formål var at indsamle viden om familier og leg samt udvikle og teste koncepter for familier med børn, specielt inden for leg og legekultur i tilknytning til biblioteker. Som case i Mobile probes arbejdede Legende Familier i Biblioteket med konceptudvikling af en skattejagt på Hovedbiblioteket i Århus, som blev lanceret 4. kvartal 2009. Skattejagten var både være fysisk på biblioteket, på parkarealerne udenfor biblioteket samt virtuel. Teknisk var skattejagten centreret omkring et interaktivt bord med placering i Hovedbibliotekets forhal. Brugerinddragelsen via mobile probes sikrede relevansen af tilbuddet for målgruppen og derudover kvalificerede det såvel historien/rammen som de konkrete aktiviteter i skattejagten.

2. Tweens

Mobile probes har også været brugt til at få input og inspiration til udvikling af bibliotekstilbud for tweens, både i det nuværende bibliotek og til den ”tweens-lounge”, der planlægges i Dokk1. Ved at stille spørgsmål og opgaver til en gruppe 12-13-årige ønskede biblioteket at undersøge, hvad aldersgruppen tweens er optaget af i relation til de tilbud, biblioteket har eller kan etablere til dem. Det handler både om rum, medier og kultur, læringsstile og kompetencer. Forløbet er beskrevet her med tips til værktøjer og spørgsmål.

Afholdte arrangementer

  • Legende familier: Familier til kulturnat 9. oktober 2009 (PDF)
  • Tweens-probe
  • Mobile probes til inddragelse af deltagere på Legende familiers temadag
  • Mobile probes til Hovedbibliotekets medarbejdere

Projektorganisering

VIA University College varetog projektledelsen.

Projektpartnerne

  • M-box
  • Copenhagen Living Lab
  • Alexandra Instituttet A/S
  • Innovation Lab
  • Borgerservice og Biblioteker, Århus Kommune, Hovedbiblioteket

Projektet blev støttet af

Erhvervs- og Byggestyrelsens program for Brugerdreven Innovation: www.ebst.dk/brugerdreveninnovation.dk

Kontakt

Projektkonsulent: Lotte Duwe Nielsen, Hovedbiblioteket, tlf. 8940 9248, ldn@aarhus.dk