"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

ALE – Academy af Library Experience

Internationalt ’laboratorium’ for biblioteksudvikling i Aarhus

I 2012 får Aarhus besøg af fem biblioteksfolk fra Australien, Wien, Berlin og Polen. Det sker som en ”pilot-test” for et nyt koncept for international innovation.

Formålet er at skabe rum for, at Aarhus Kommunes Biblioteker får flere nye og anderledes ideer og kompetencer til innovationsarbejdet og dermed kan tilbyde bedre service til borgerne i Aarhus.

Løbende fornyelse af netværk og partnerskaber, lokalt og internationalt, er også en del af formålet ligesom projektet naturligvis engagerer deltagerne med henblik på Dokk1.

Proces

Fem biblioteksfolk besøger Aarhus i 1 – 4 uger i 2012, hvor de skal arbejde sammen med medarbejdere ved ITK, Lokalbibliotekerne og Hovedbiblioteket om at udvikle nye projekter.

På Hovedbiblioteket vil især ”Byggepladsen” i forhallen blive stedet, hvor de besøgendes ideer sættes i spil og kan møde borgerne i Aarhus.

De besøgende skaffer selv midler til rejse og ophold.

Vi kalder pilotprojektet ALE – Academy af Library Experience.

Ved udgangen af 2012 vil vi evaluere pilotprojektet, og forhåbentlig søsættes et egentligt koncept. Pilotprojektet skal skabe grundlaget for konceptet, hvor Aarhus Kommunes Biblioteker vil indkalde ansøgninger fra kandidater til ALE – Academy af Library Experience.

Tidspunkt og kriterier fastlægges efter pilotprojektets evaluering, således at første ansøgningsrunde annonceres i 2013.

Kontaktpersoner

Knud Schulz, chef for Hovedbibliotet, ksc@aarhus.dk

Lotte Duwe Nielsen, biblioteksudvikler på Hovedbiblioteket, ldn@aarhus.dk