"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Mindspot

Projekt YOUng blev til Mindspot

Projektet, der stod bag Mindspot, hed YOUng. Projekt YOUng startede i januar 2007 og sluttede i april 2009, hvor Mindspot-tilbuddet blev videreført som drift.

For, med og af unge!

YOUng var et utraditionelt samarbejde, hvor unge, ungdomsinteressenter og Hovedbiblioteket sammen ville søge at skabe et helt nyt ungdomsbibliotek, der rækkede ud over de fysiske rammer på Hovedbibliotekeket og mødte de unge, hvor de var.

Visionen var, at det nye ungdomsbibliotek skulle udskifte det traditionelle udbud af biblioteksmaterialer med et tilbud om adgang til forskellige teknologiske muligheder og rådgivning i brugen af disse på en spændende og nyskabende vis. Desuden ville YOUng være stedet, hvor unge på tværs af geografiske og sociokulturelle forhold kunne mødes til spændende arrangementer.

Projektet var støttet af Styrelsen for Bibliotek og Medier.