"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

MEeting YOUth

Projektet MEeting YOUth ønskede at fremme unge menneskers adgang til samfundet og til Europa ved at udvikle anderledes inddragelsesredskaber i samarbejde med europæiske unge. De kreative inddragelsesredskaber skal bidrage til, at de unge blive interesserede i at indgå i udviklingsarbejder og samfundsdebatter, fordi det vil ske de unges præmisser med hensyntagen til de unges liv og interesser

MEeting YOUth var et samarbejdsprojekt mellem fire europæiske biblioteker og fire europæiske ungdomsinteressenter.  

MEeting YOUth blev støttet af EU Kommissionens YOUTH Programme.

Projektet er ikke nødvendigvis i sig selv udtryk for EU-Kommisionens eller CIRIUS’ holdning og forpligter dem ikke nogen måde.