"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Design Thinking

Aarhus Kommunes Biblioteker har sammen med IDEO og Chicago Public Libraries lavet et toolkit til at accellere innovation i biblioteker ved at bruge human-centered design. Toolkit’et er netop udgivet, og med det i hånden bliver man guidet igennem metoder til at skabe services, der passer til brugernes behov.

Det er tilpasset biblioteker, men kan i høj grad også bruges af andre offentlige institutioner og virksomheder.

Et toolkit der kan accelerere innovation

Aarhus Kommunes Biblioteker har siden 2013 samarbejdet med det verdenskendte designbureau IDEO og Chicago Public Libraries om at udvikle en global innovationsmodel med udgangspunkt i design thinking og human-centered design. 

Resultatet er nu færdigt og er netop blevet udgivet som en digital bog – et toolkit, der skal accelerere innovation i folkebibliotekerne verden over. Bogen er ganske gratis og kan downloades sammen med guidelines og værktøjer til at gennemføre en designproces.

Udviklingen er støttet af Bill and Melinda Gates Foundation, og det er en stor anerkendelse af de danske biblioteker, at de er udvalgt til at deltage i dette globale projekt.

Gennemslagskraft i Danmark er sikret

Alle danske biblioteker kan se frem til at få udbytte af det globale projekt, da Kulturstyrelsen har valgt at støtte projekt ”Hurtigere forandring”.

Dette projekt skal sikre, at alle erfaringer fra det globale projekt og det helt nye toolkit også får gennemslagskraft i Danmark, og at de globale resultater bliver omsat til en dansk kontekst. Det vil adressere behovet for en fortsat nytænkning af danske bibliotekers innovationspraksis.

Hvad er design thinking?

Design thinking kan bruges til mange ting – det kan fx være at nytænke services, indretning, kommunikation og oplevelser. Og det starter altid med brugerne – de brugere, der kommer ind på dit bibliotek eller som bruger jeres services.

Design thinking er både et mindset og en række metoder, som biblioteker kan bruge til at nytænke deres rolle og tilpasse services til brugernes og lokalsamfundets behov.

Indsigt i brugernes liv

Det er helt centralt, at man i en design thinking-proces tager udgangspunkt i en dyb forståelse for brugernes behov.

Dette kan fx foregå ved at lave interviews hjemme hos brugerne. Igennem samtale og observation af brugeren i dennes eget hjem eller en udvalgt kontekst, får vi indsigt i hvordan brugeren agerer (og ikke blot hvad hun siger hun gør), adfærd brugeren ikke selv er bevidst om og et helhedsbillede af brugerens, livsstilsvalg og brug af det offentlige rum.

Prototyper og iterationer

Den viden man får fra brugerne bruges til at skabe nye ideer til eksperimenter, der herefter prøves af.

I fællesskab idégenereres og udvikles mock-up-modeller, der konkretiserer brugernes behov, som efterfølgende kan afprøves i en realistisk brugskontekst. 
Og dette lærer vi igen nyt af og sådan fortsætter processen, til man når frem til et design.

Fakta

Hent IDEOs toolkit: http://www.designthinkingforlibraries.com

Det består af:

  • Toolkit: få masser af nyttig viden om design thinking, og hvordan det kan bruges
  • Værktøjsbog: få en grundig introduktion til de værktøjer, du har brug for
  • Den korte introduktion – prøv en light-udgave af toolkit’et, der giver en kort introduktion til design thinking og en gennemgang af, hvordan du kan lære det i løbet af en dag

Projektet er støttet af Global Libraries-initiativet under Bill & Melinda Gates Foundation.

Kontakt

Biblioteksudvikler Sidsel Bech-Petersen, Hovedbiblioteket, Aarhus Kommune, 5157 6462