"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Den kompetente borger

Projektresumé

I projektet Den kompetente borger arbejdede Netværk for voksenundervisning i Århus og Borgerservice og Biblioteker med at innovere samarbejdsmulighederne mellem folkeoplysning og folkebiblioteker.

Projektpartnerne ville sammen med andre centrale aktører skabe en model for, hvordan decentrale samarbejdskonstellationer i fremtiden kan imødekomme den enkelte borgers behov for kompetenceudvikling.

Projektet skulle dels kortlægge, hvilke samarbejdserfaringer der allerede findes i Århus samt afdække barrierer og udviklingsmuligheder, dels samle idéer til fremtidige samarbejder gennem idéudviklingsworkshops og dels afprøve nye samarbejdskonstellationer.

Ambitionen med projektet var, at det skal medvirke til at bygge bro og skabe synergi mellem folkeoplysningen, frivillighedsaktører, voksenuddannelsesinstitutioner og folkebibliotekerne på lokalt, regionalt og nationalt plan.

Varighed: 01.09.2009 – 30.06.2010.

Projektet blev støttet af Styrelsen for Bibliotek og Medier.

Projektorganisering

Styregruppen:

  • Ingeborg Bach, Lærdansk Århus
  • Carsten Lykke, FOF Århus
  • Torben Dreier FO Århus
  • Michael Sandberg, VUC Århus
  • Steffen Hartje, Fritid og Samfund
  • Knud Schulz, Borgerservice og Biblioteker

Projektejer: Troels Vestergaard, Borgerservice og Biblioteker

Projektleder: Louise Overgaard, Borgerservice og Biblioteker

Kontakt

Projektleder Louise Overgaard, mlog@aarhus.dk.

Video

Her kan du se projektets video om kreative mødesteder som arbejdsmetode.