"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Lokalsamfundets Innovationsrum

Lokalsamfundets Innovationsrum er et to årigt udviklingsprojekt, som vil undersøge, hvordan biblioteker i samarbejde med deres forskellige samarbejdspartnere kan skabe åbne innovationsmiljøer.

Makerspaces og Hackerspaces

Projektet vil arbejde med udgangspunkt i såkaldte Makerspaces eller Hackerspaces og definere dem i forhold til en bibliotekskontekst.

Makerspaces eller Hackerspaces er fysiske steder, hvor mennesker med fælles interesser mødes for at udveksle, samarbejde og skabe projekter.

Ofte er Makerspaces steder, hvor der arbejdes og udvikles nye teknologiske produkter, og steder, hvor der stilles dyre arbejdsredskaber til rådighed.

Spørgsmålet for projektet er, hvilke typer Makerspaces eller Hackerspaces, der er relevante i en bibliotekskontekst?

I løbet af projektet skal det undersøges, om Makerspaces er relevante i en bibliotekskontekst og ifald hvordan de skal udformes og organiseres.

Hvorfor Makerspaces på bibliotekerne?

Biblioteket kan og skal spille en væsentlig rolle, når det gælder fremme af borgernes innovationslyst og innovationsevne.

Biblioteket er om nogen den organisation, der kan være facilitator af møder mellem mennesker, videnområder, medier, formidlingsformer etc.

Derfor er der et klart potentiale for, at biblioteket kan være stedet, hvor borgerskabte ideer kan udvikles og realiseres.

Projektets vision

Projektet skaber konkrete koncepter på og strategier for, hvordan bibliotekerne kan skabe innovationsrum i lokalsamfundet.

Projektet sætter udviklingen af borgerdrevne fysiske rum for innovation, udfoldelse og kreativ produktion i spil i bibliotekerne - og gør innovation praksisnær.

Grundstoffet er viden og kultur samt muligheden for at blande videndomæner, som ellers ikke kommer i berøring med hinanden.

Forskning og partnerskaber benyttes aktivt i projektets opbygning. Andre biblioteker inviteres til at deltage i følgegruppen, og der tilbydes praktikforløb for andre biblioteker.

Projektets arbejdsmetoder

Med d.schools designmetode samt udvikling i partnerskaber bliver indholdet i innovationsrummene praksisnært i bibliotekets frie og offentligt tilgængelige rum.

Gennem eksperimenter med metoder konkretiseres bibliotekernes kompetencer som facilitator i rummene. Projektet kombinerer forskning, alternative miljøer, partnerskaber og bibliotekernes nye performative rum.

Projektets målgruppe

Borgere og lokale aktører med innovationsbehov og -lyst. Projektet skal inspirere borgere til nye måder at bruge biblioteket på.

Biblioteker der vil udfolde det performative rum i det fysiske bibliotek. Der tilbydes praktikforløb for andre biblioteker.

Organisering

Projektet skabes i et samarbejde mellem Hovedbiblioteket Aarhus, Roskilde Bibliotekerne, Aarhus Universitet og Roskilde Universitet.

Roskilde Bibliotekerne fungerer som projektejer. Projektet er støttet af Kulturstyrelsens Udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker.

For nærmere information