"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Hybride læringsmiljøer

Livslang læring er et emne, der står højt på den politiske dagsorden - både lokalt, nationalt og internationalt. I Århus Kommunes Biblioteker eksperimenterede vi i 2004-2005 med forskellige former for læringsrum i biblioteket. Vores mål var at skabe relevante læringstilbud, der støttede den enkeltes behov for livslang læring. Projektet hed Hybride læringsmiljøer og blev støttet af Biblioteksstyrelsen. Et gennemgående tema var informationskompetence i relation til den livslange læring.

Informationskompetence er et vigtigt element af livslang læring. Når man skal lære er det vigtigt, at man erkender sit informationsbehov, lærer at søge, finde og vurdere informationen kritisk samt organisere den indsamlede information. Bibliotekernes personale har stor erfaring i at søge, finde, vurdere og organisere information. Den viden og erfaring udnytter vi i arbejdet med at udvikle nye læringstilbud til vores brugere.

Evalueringsrapport fra projektet.