"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Nye målemetoder om brug af nye biblioteksrum

Resume

Det strategiske formål er at få ny, faktuel viden om borgernes brug af nye biblioteksrum. Projektet skal udvikle en model, som kombinerer forskellige data, bl.a. sensorskabte data og overvågningskamera med etnografiske og andre metoder. Maschine learning er en af de nye metoder.

Målet er bygningsevaluering som kan bruges til løbende optimering af indretning, wayfinding, åbningstider, udstyr i lokaler, programmer og services. Forskere og andre folkebiblioteker inddrages løbende i modeludviklingen for at sikre kvalitet, anvendelighed, systematik og fremtidsværdi for folkebibliotekerne.

Organisering

Samarbejdspartnere i projektet:

Projektejer:

  • Knud Schulz, chef for Hovedbiblioteket/DOkk1, Borgerservice og Biblioteker Aarhus

Projektleder:

  • Lotte Duwe Nielsen, Biblioteksudvikler, Borgerdialog, kommunikations og part-nerskabsudvikling ved Hovedbiblioteket/Dokk1, Aarhus

Styregruppe

  • Knud Schulz, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus
  • Bo Fristed, Smart Aarhus

Åbent Ideforum

Åbent Ideforum for videndeling og inspiration omkring metoder til biblioteksbygning og kultur-institutioner:

  • Statens Museum for Kunst
  • Herning Bibliotekerne
  • Roskilde Bibliotekerne
  • Smart Aarhus
  • Sport og Fritid, Aarhus Kommune.

Andre folkebiblioteker, Arkitektskoler, IVA, Ingeniørhøjskolen, museer og forskere inviteres.

Projektperiode

1. august 2014 – December 2015

Finansiering

Projektet er finansieret af projektpartnerne med tilskud på 460.000 kr. fra Kulturstyrelsens Udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker.

Kulturstyrelsen begrundelse for  tilskud: Projektet er nyskabende ift. at udvikle og teste metoder til dataindsamling, der kan anvendes til optimering af bygningsindretning, brug af rum mm. Kulturstyrelsen vurderer at projektet kan få stor betydning for fremtidens biblioteksindretning og brug.

Se projektbanken på Kulturstyrelsens hjemmeside

Kontakt

Knud Schulz, chef for Hovedbiblioteket / Dokk1: ksc@aarhus.dk – M: 29208359
 
Lotte Duwe Nielsen, biblioteksudvikler:  LDN@aarhus.dk – T: 8940 9248 – M: 51576461