"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Integration af brugerrettigheder

Hvad gik projektet ud ?

Projektet lavede en analyse af barrierer og muligheder for integration af brugerrettigheder til  folke- og forskningsbiblioteker i Århus Amt.

Projektets formål

  • at undersøge barrierer og muligheder for at skabe "sømløse" brugerrettigheder, ikke kun til en biblioteksportal, men til samtlige brugerrettigheder i folke- og forskningsbiblioteker i Århus Amt, (som en overskuelig analyseenhed med relevans for en stor del af bibliotekssektoren i DK)
  • at skabe overblik over bibliotekerne strategiske muligheder for at agere i forhold til brugernes tværgående biblioteksbenyttelse i fysiske og virtuelle biblioteker.

Projektets analyse brugeraspekter, indhold, bibliotekernes muligheder for økonomisk styring ved integration af brugerrettigheder, juridiske forhold (ophavsrettigheder og leverandørkrav, dokumentationskrav ved oprettelse og anvendelse af lånerkort, bødesystemer), tekniske muligheder vedr. autentificering og autorisation af brugerrettigheder, formidling samt organisatoriske forhold (hvilken organisation kan sikre evt. etablering og fortsat udvikling af optimal adgang til viden for borgerne.)

Projektet tog afsæt i samarbejdet i Biblioteksnetværk Århus Amt, og samarbejdspartnerne var Statsbiblioteket, Handelshøjskolens Bibliotek, Århus Tekniske Bibliotek, Randersegnens Biblioteker, Silkeborg Bibliotek og Århus Kommunes Biblioteker.

Økonomi

Projektet var finansieret af de deltagende biblioteker med tilskud fra Biblioteksstyrelsen, Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker under indsatsområdet "Etablering af beslutningsgrundlag for strategiske indsatser i bibliotekssektoren".

Konference

Se oplæg fra konferencen: http://gl.aakb.dk/sw50139.asp

Artikler om sømløse brugerrettigheder

Bartholdy, Jørgen: Styrk samarbejdet tværs af sektorerne.
I : Danmarks Biblioteker 2005 : 4
http://www.danmarksbiblioteker.dk/Default.aspx?ID=3246  

Drost, Pernille: Fokus ydelserne
I : Bibliotekspressen 2005 : 10, side 2
http://www.bibliotekspressen.dk/pdf/2005/2005-10.pdf  

Duwe Nielsen, Lotte:  På tværs af folke- og forskningsbiblioteker i Århus Amt.
I : Bogart 2004 : 4 side 13
graphics/CB/Bogart/pdf/2004/Bogart-2004-4.pdf

Duwe Nielsen, Lotte: Skal danskerne have én indgang til bibliotekerne?
I : Danmarks Biblioteker 2005 : 2
http://www.danmarksbiblioteker.dk/Default.aspx?ID=3154  

Hansen, Stine: Integrerede brugerrettigheder.
I : Bogart 2005 : 2, side 6
graphics/CB/Bogart/pdf/2005/Bogart-2005-2.pdf

Nielsen, Lis: Samarbejde mellem folkebiblioteker og forskningsbiblioteker det mener Hovedbestyrelsen.
I : Bibliotekspressen 2005 4.
http://www.bibliotekspressen.dk/artikel.asp?id=4828

Schulz, Knud:  Integrerede brugerrettigheder kronik.
I : DBC Avisen 01 forår 2005
http://www.dbc.dk/DBCavisen/pdf/avis0105.pdf

Sømløse brugerrettigheder
http://www.bs.dk/content.aspx?itemguid={5E855C88-B89F-4B0A-83D6-29A9C9CC5004}

Søndergaard Bendixen, Caroline: Seamless user rights
I: SPLQ:2 2005, p 26
http://www.splq.info/issues/vol38_2/10.htm

Vesterager Pedersen, Claus
Det samarbejdende biblioteksvæsen: sømløst eller fyldt med knaster?
I : Danmarks Biblioteker (2005), nr. 4, 9. årg
http://www.danmarksbiblioteker.dk/Default.aspx?ID=3245