"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Legende familier i biblioteket

Projektets formål

Det overordnede mål var at indsamle viden om familier og leg samt udvikle og teste modeller og koncepter for familier med børn, specielt inden for leg og legekultur i tilknytning til biblioteker.

Projektets modeller og koncepter skal repræsentere nybrud og radikal innovation i forhold til eksisterende erfaringer i folkebibliotekerne.

Projektets målgruppe

Forældre med børn var projektets primære målgruppe. Afgrænsning: Det er familier med både én eller to forældre, uanset køn. Det mindste barn i familien er max. 11 år. Der er ingen specifik social, etnisk eller geografisk profil målgruppen

Projektorganisering

Styregruppe:

  • Tina Bang Andersen, Aalborg bibliotekerne
  • Inge Müller, Randers bibliotek
  • Stine Liv Johansen, Center for Playware
  • Knud Schulz, Hovedbiblioteket, Århus Kommunes Biblioteker
  • Lotte Duwe Nielsen, Hovedbiblioteket, Århus Kommunes Biblioteker
  • Jane Kunze, Hovedbiblioteket, Århus Kommunes Biblioteker

Projektejer: Knud Schulz

Projektleder: Mette K. Jensen

Projektgruppe/Projektkonsulent: Lotte Duwe Nielsen

Projektet blev støttet af

Styrelsen for Bibliotek og Medier

The Bill & Melinda Gates Foundation’s Access to Learning Award

Kontakt

Knud Schulz: ksc@aarhus.dk

Lotte Duwe Nielsen: LDN@aarhus.dk

Konference og temadage i forbindelse med projektet

Lær at lege!

Kompetenceudviklingsdag d. 14. September kl. 10-15 i Aalborg
dagen vil vi diskutere, hvad leg er, hvorfor leg er vigtig, hvordan man kvalitetsvurdere legetøj, og hvad legens rolle er og kan være i biblioteketDer vil være indlæg fra Stine Liv Johansen, phd., Aarhus Universitet (tidligere Center for Playware) og Klaus Thestrup, VIA UC, der tager fat i legen både teoretisk og praktisk.

Leg biblioteket

Konference blev afholdt i Århus d. 17. maj og i Roskilde d. 19. maj 2010

Konferencen udsprang af Styrelsen for Bibliote og Mediers rapport ” Fremtidens biblioteksbetjening af børn” og især 4. bud ”Børn leger - biblioteket”. De to projekter ”Legende Familier i Biblioteket” og ”Børnebibliotekaren som Playmaker” har undersøgt legens plads og udfoldelsesmuligheder biblioteket.

Programmet satter fokus leg, legekultur og legs kulturelle og samfundsmæssige betydning. Samt hvordan vi som bibliotek, og bibliotekarer, skaber plads, rum og mulighed for leg.

Oplæggene fra konferencen:

Præsentation af ”Legende familier i biblioteket” og ”Børnebibliotekaren som playmaker"
Ved projektledere Mette Kirkegaard Jensen, Hovedbiblioteket, Århus & Rikke Skuldbøl Jacobsen, Guldborgsund-Bibliotekerne
Legende familier i biblioteket har arbejdet med at skabe koncepter for leg for hele familien i biblioteket. Projektet har afprøvet radikalt nye ideer og samlet viden og resultater herfra som vil blive præsenteret i oplægget.

Bibliotekaren som playmaker har arbejdet med at udvikle bibliotekarens rolle som aktiv facilitator i legende og kreative processer igennem et intensivt kompetenceudviklingsforløb. Ideer og erfaringer vil blive præsenteret i oplægget.

Legende Familier i Biblioteket

Børnebibliotekaren som Playmaker

Hvorfor skal man lege biblioteket?

Ved Stine Liv Johansen, adjunkt, Ph. D. Center for Playware ved DTU/DPU

Med udgangspunkt i projektet Legende familier i biblioteket og rapporten Indsigt i leg: En guide til fremtidens legelandskaber vil Stine Liv Johansen fortælle om legens betydning og præmisser for nutidens børn samt hvilke perspektiver legen kan have folkebiblioteket, både udfordringer og konsekvenser.

Hvorfor skal man lege biblioteket

View more presentations from Legende Familier.

Where We Came From, Where We are Going, and How We Get Away With It

Ved Rick Erwin, Director, City Museum, St. Louis, Missouri, USA
City museums 55.000 kvadratmeter er en eklektisk blanding af legeplads, surrealistisk pavillon, og arkitektoniske vidunder lavet af unikke, fundne objekter. Udtænkt af den internationalt anerkendte kunstner Bob Cassilly, blev museet åbnet for besøgende i 1997 til glæde for både unge og gamle i St. Louis. Hør om ideerne bag og den meget specielle måde museet opbygges.

City Museum View more presentations from Legende Familier