"UrbanMediaspace.dk" bliver ikke opdateret længere.

Gå til dokk1.dk for aktuel information

Infogalleri

alle Århus Kommunes Biblioteker bliver brugerne mødt af infogallerier, der vises store og små skærme, som brugerne kan interagere med og hente inspiration fra. Skærmene gør herved bibliotekernes muligheder og ressourcer synlige, de ikke kun gemmes væk internettet. Hvis brugeren finder noget interessant og vil arbejde videre med det, kan han tage informationen med sig ved at sende den til sin email.

Udviklet i et unikt samarbejde

Infogallerierne er udviklet i et unikt samarbejde mellem Aarhus Kommunes Biblioteker, Det Kongelige Bibliotek, Alexandra Instituttet A/S og Redia. Konceptet er opstået baggrund af forskningsresultater fra Center for Interaktive Rum, ISIS Katrinebjerg, i projektet Fremtidens Hybride Bibliotek. Det er altså et eksempel , at forskning i fremtidens bibliotek er blevet til et konkret produkt, og at bibliotekerne også er et udstillingsrum for forskning og for afprøvning af nye teknologier.

Indholdskanalen

Infogallerierne har også ført til udvikling af Indholdskanalen, der er en fælles indholdsdatabase med indhold til storskærme. Indholdskanalen er oprettet og drevet i samarbejde med 12 andre biblioteker.

Kontakt

Knud Schulz, leder af Hovedbiblioteket
E-mail: ksc@aarhus.dk
Telefon: 8940 9201